استخدام کارگر برق کار صنعتی با بیمه در یک شرکت معتبر در البرز