استخدام کارمند فروش (برق و اتوماسیون صنعتی) با بیمه در محدوده میدان انقلاب