استخدام کارمند فروش برق صنعتی و اتوماسیون صنعتی با حقوق ثابت، بیمه، پورسانت