استخدام کارشناس R&D(رشته های برق و الکترونیک) در شرکت اوژن