استخدام کارشناس انبارداری،مهندس صنایع،مهندس برق،جوشکار،برق کار