استخدام نیروی آقا مسلط به برق صنعتی در شهرک صنعتی مبارکه