استخدام نقشه کش صنعتی ، برقکار تابلو های صنعتی در تبریز