استخدام مهندس برق صنعتی مسلط به مونتاژ تابلو برق و PLC 6