استخدام مهندس برق در شرکت تدبیر هنر آویستا در تهران