استخدام مهندس اتوماسیون صنعتی (PLC MA) در شرکت خاوران صنعت پاسارگاد