استخدام فرزکار،برقکار صنعتی،ورقکار در آذربایجان شرقی