استخدام برق کار صنعتی در شرکت آراز تبریز در آذربایجان شرقی