استخدام برق کار صنعتی،جوشکار co2 و جوشکار برق،کارگر ساده تولید