استخدام برقکار صنعتی در یک شرکت فولاد در شهرک صنعتی چناران