استخدام برقکار صنعتی در پیروز پلیمر یدک در شهرک صنعتی شمس آباد تهران