استخدام برقکار صنعتی در ماشین سازی پارس در محدوده تهرانپارس تهران