استخدام برقکار صنعتی در شهرک صنعتی نصیر آباد تهران