استخدام برقکار صنعتی با بیمه در شرکت پاسارگاد عایق پارس در ساری