استخدام برقکار صنعتی آقا در یک شرکت معتبر در مازندران