استخدام برقکار صنعتی آقا در یک شرکت معتبر تولیدی در تهران