استخدام برقکار صنعتی آقا در یک شرکت معتبر صنایع غذایی در مشهد