پکیج آموزشی و کاربردی ابزاردقیق

پکیج آموزشی و کاربردی ابزاردقیق

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

38,000 تومان

مرور سریع

10 ساعت فیلم آموزشی فارسی :

دوره ابزاردقيق مقدماتي

دوره ابزاردقيق پيشرفته