آموزش جامع PLC آلن بردلی

آموزش PLC MicroLogix 1000 آلن بردلی

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

69,000 تومان

مرور سریع

آموزش جامع PLC آلن بردلی
نرم افزار MicroLogix 1000
مدت : 6 ساعت و 15 دقیقه
یک DVD با کیفیت